Alternativou k plynu může být i biomasa – konkrétně dřevěné pelety

Topení plynem není levné a mnozí z nás jej ani nepovažují za ekologické topení. Zemní plyn totiž není obnovitelnou surovinou. Jsou dřevěné pelety skutečně alternativou k topení plynem?

Dřevěné pelety

Topení bez častého přikládání – stejně jako u plynu

Plyn do sporáků sice z pelet zatím nedostanete, pokud jde ale o komfort topení, pelety jde považovat skutečně za srovnatelné s plynem. Svými malými rozměry a tvarem jsou totiž peletky připraveny pro automatické zásobníky. Abyste mohli využívat výhody pelet, potřebujete kamna, krb, nebo kotel přímo určený pro dřevěné pelety.

Tato zařízení mají implementovaný zásobník, díky kterému je topení peletami poloautomatické. Umožňuje omezit přikládání na jednou za den, či dokonce jednou za několik dnů. Přikládání je navíc naprosto bezpečné. Vůbec není nutné otevírat prostor s hořákem a topeništěm. Pouze se do zásobníku nasypou připravené pytlované pelety.

Topení peletami však může být i zcela automatické a do kotle nemusíte přiložit po celou sezónu. K tomuto účelu je nutné mít silo (suchý sklep) naplněné peletami a automatický šnekový přikladač.

Ekologické topení dřevěnými peletami

Dřevěné pelety jsou s topením plynem srovnatelné i pokud jde o malou produkci zplodin při spalování. Kvalitní dřevěné pelety v kvalitativní třídě A1 nabízí dokonalé spalování s minimální produkcí popela (pouhých 0,7 %). Ani tento popel nemusí být nevyužitým odpadem a lze jej využít jako na vápník bohaté hnojivo pro zahradu, do truhlíků i pro obohacení kompostu, zejména o vápník.

Komfortní je i nákup pelet

Pelety si lze nakoupit velice pohodlně v e-shopu firmy OPTIMTOP. Společnost prodává pelety především v třídě A1, ale též A2. Pelety rozváží po celé České republice. Už při nákupu jedné palety je doprava zdarma.

Stejně jako u plynu tady platí, že nemáte žádnou práci s chystáním topiva na zimu, ani se sušením dřeva tři až čtyři roky. Pelety – to je hotové topivo, jenž nabízí komfort, jako když topíme plynem.

Komentáře

Komentáře