Sanace vlhkého zdiva: přehled, příčiny a řešení

Vlhkost ve zdivu je problém, který může způsobit vážné poškození stavebních konstrukcí a přinést nežádoucí účinky na kvalitu života v místnostech. Sanace vlhkého zdiva je klíčovým opatřením k obnově a ochraně budov před tímto problémem. Pojďme se podívat na příčiny vzniku vlhkého zdiva, jeho dopady a metody sanace.

Příčiny vlhkého zdiva

  1. Pronikání vody:

Vlákno zdiva může být vystaveno pronikání vody z venkovního prostředí, buď prostřednictvím dešťové vody, úniků vody nebo vzlínáním podzemní vody skrze základy.

 

  1. Vzlínající vlhkost:

Vzlínající vlhkost je důsledkem kapilárního stoupání vody z půdy skrze zdivo. Tento jev může být způsoben nedostatečnou hydroizolací nebo absencí hydroizolační bariéry.

 

  1. Kondenzace:

Kondenzace vlhkosti může nastat v místnostech s nedostatečným větráním a vysokou vlhkostí vzduchu. To může vést k tvorbě plísní a rozkladu stavebních materiálů.

 

Dopady vzlínající vlhkosti

Vzlínající vlhkost může způsobit vážné poškození zdiva. Mezi následky patří odlupování omítky, poškozené spáry a cihly, solné výkvěty a růst plísní. Dlouhodobé působení vzlínající vlhkosti může vést k rozkladu a strukturálním problémům v budově.

 

Měření Vlhkosti

Vlhkost vzduchu ve vnitřním prostředí se obvykle hodnotí pomocí relativní vlhkosti vzduchu. Existuje klasifikace vlhkostního klimatu od suchého po mokré.

Vlhkostní klima vnitřního prostředí Relativní vlhkost vzduchu (%)
suché < 50
normální 50 až 60
vlhké 60 až 75
mokré > 75

 

Vlhkost zdiva se měří podle normy ČSN P 73610, kde se stanoví pomocí hmotnostního poměru vlhkého vzorku zdiva k jeho suché hmotnosti.

Vlhkost zdiva: w udávaná v % hmotnostních se vypočte podle vztahu:

 

w = [(m – ms) / ms] x 100 (% hm.)

m = hmotnost vlhkého vzorku zdiva, odebraného dle zásad ČN P 73610
ms = hmotnost vysušeného vzorku zdiva

Metody Sanace

Existuje několik metod sanace vlhkého zdiva, včetně hydroizolace, instalace drenážních systémů, ventilace, injektáže a povrchových úprav. Systémové řešení zahrnuje kombinaci opatření pro obnovu hydroizolačních vrstev a odstranění projevů vlhkosti ve zdivu.

 

Materiály vhodné pro systémové řešení

SANOFIX SILIKON W: Tento materiál je ideální pro povrchovou úpravu, která umožňuje prostup vodní páry z jádra konstrukce a současně uzavírá povrch proti nepříznivým vlivům okolí. Jeho silikonová báze zajišťuje vysokou odolnost a trvanlivost.

 

ACRYLINJECT injektážní akrylátový gel: Pro utěsnění průsaků vody skrz zděné konstrukce je ideální použití akrylátového gelu. Tento gel se aplikuje do otvorů ve zdivu a po polymerizaci vytváří trvanlivou a vodotěsnou bariéru.

 

DRYZONE infúzní clona: Pro odstranění vzlínající vlhkosti je vhodné vytvoření hydroizolační bariéry pomocí infúzní clony. DRYZONE je efektivním prostředkem pro tuto účel, který se aplikuje do otvorů ve zdivu a vytváří nepropustnou clonu proti vzlínající vlhkosti.

 

SANOFIX H sanační jádrová omítka: Pro obnovu poškozeného zdiva a jeho ochranu před další vlhkostí je nezbytné použít kvalitní sanační omítku. SANOFIX H je jednou z vhodných voleb, která se vyznačuje vysokou pórovitostí a schopností odvádět vlhkost pryč od konstrukce.

 

Existuje mnoho materiálů a systémů určených pro sanaci vlhkého zdiva, přičemž výběr konkrétních materiálů záleží na specifických potřebách a podmínkách každého projektu. Je důležité vyhodnotit stav konstrukce, míru vlhkosti a další faktory před výběrem a aplikací vhodného systému sanace. Použití správných materiálů a postupů může zajistit efektivní a trvalé odstranění problémů s vlhkým zdivem a zachování integrity budovy v dlouhodobém horizontu.

 

Pokud hledáte kvalitní a spolehlivé materiály pro vaše stavební projekty obraťte se na společnost BETOSAN s.r.o. Jejich široký sortiment a dlouholetá zkušenost v oboru zajistí, že budete mít k dispozici nejlepší produkty pro vaše potřeby. Společnost BETOSAN s.r.o. je totiž předním výrobcem stavební chemie v České republice s více než 30letou tradicí. Jejich sortiment zahrnuje širokou škálu materiálů pro sanaci betonu, hydroizolace a další stavební aplikace. Díky vlastnímu výzkumu a vývoji a drženým certifikátům ISO 9001, 14001, 45001 zajišťuje neustálou kvalitu a inovace svých produktů. Společnost se aktivně účastní v oboru a svou důsledností a odborností si získala důvěru zákazníků po celé České republice.

 

Komentáře

Komentáře